Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás společnost HAREX INVEST s.r.o., se sídlem Chebská 169/38, 36006 Karlovy Vary, IČ: 26326221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spis. Zn. C 13546 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem HAREX INVEST s.r.o., osobou navštěvující webové stránky www.a-energy.cz, www.harex.cz, www.dopravniznaceni.com, osobou v mailingové databázi HAREX INVEST s.r.o. a nebo jinak jednáte s HAREX INVEST s.r.o., je správcem Vašich osobních údajů HAREX INVEST s.r.o.

 

2. Jak můžete kontaktovat správce Vašich osobních údajů?

HAREX INVEST s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese:

HAREX INVEST s.r.o.

Chebská 169/38

36006 Karlovy Vary

Tel.: +420 777335915

E-mail: harex@harex.cz

DS: k489q59

 

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů HAREX INVEST s.r.o.?

Jelikož HAREX INVEST s.r.o. není orgánem veřejné moci, nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemá.

 

4. Kdy se můžete jako fyzická osoba obrátit na HAREX INVEST s.r.o. ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

 

5. Z jakého důvodu zpracovává HAREX INVEST s.r.o. Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si zakoupili přes internet některé z námi nabízených služeb či nabízeného zboží).

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek či uživatelem kontaktních formulářů.

Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

 

6. Předávání nebo sdílení Vašich osobních údajů s jinými subjekty.

Osobní údaje o našich zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy.

K údajům o návštěvnících našich webových stránek a zákaznících E-shopu má přístup také společnost, která spravuje naše webové stránky a E-shop. Informace o tom, jak naše webové stránky a E-shop využíváte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

K údajům o zákaznících našeho E-shopu má přístup také společnost, která dodává HAREX INVEST s.r.o. účetní SW.

Údaje o zákaznících našeho E-shopu v rozsahu číslo objednávky, e-mail zákazníka a seznam prodaného zboží také předáváme společnosti zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků tuzemských e-shopů.

V případě, že Vás oslovujeme prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobním údajům v potřebném rozsahu přístup společnost, která pro nás zajišťuje marketing na sociálních sítích.

Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU, které se řídí příslušnými ustanoveními GDPR.

 

7. Předávání osobních údajů do třetích zemí.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

 

8. Můžete se domnívat, že nezpracováváme správně Vaše osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9. Jaká máte vůči HAREX INVEST s.r.o. jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat  o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

11. Můžete požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 

12. Jak můžete tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem i DS. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti.

 

13. Do kdy Vám HAREX INVEST s.r.o. poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 

15. HAREX INVEST s.r.o. od Vás přijala souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a chcete se odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.