Otázky a odpovědi – tepelná čerpadla

Otázky a odpovědi tepelná čerpadla

Otázky a odpovědi tepelná čerpadla

Jsme tu pro Vás

Výhody tepelných čerpadel se při vytápění svých domů rozhoduje využívat stále větší a větší počet lidí. Přesto se jedná o technologii, o níž stále panuje celá řada mylných představ. Mnoho potenciálních uživatelů váhá s pořízením tepelného čerpadla jen proto, že věří některé z rozšířených, polopravd a nepřesností. V následujícím textu jsou proto uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, která vám pomohou se základní orientací v oboru.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo funguje na totožných principech jako chladnička, odlišný je pouze směr energetického toku. Prostřednictvím výparníku je okolnímu prostředí odebírána tepelná energie a skrze kondenzátor je předávána vytápěcímu systému.

Do jakých venkovních podmínek je čerpadlo schopné vytápění?

Obecně lze nalézt tepelná čerpadla schopná vytápět objekty i při venkovních teplotách okolo -25°C. Konkrétní teplota však závisí na mnoha parametrech, mezi které patří typ tepelného čerpadla, teplota média či tepelné nároky a ztráty daného objektu.

Jaké typy tepelných čerpadel existují?

Tepelná čerpadla lze rozlišovat podle několika parametrů. Nejčastěji je dělení prováděno podle kombinace prostředí, ze kterého je energie odebírána (země, voda, vzduch) a způsobu přenosu energie (voda, vzduch). Setkat se tak lze s tepelnými čerpadly vzduch-voda, země-voda či voda-voda.

Je možné kombinovat tepelná čerpadla s jinými zdroji vytápění?

Kombinace s dalšími zdroji tepelné energie je možná, pro případ poklesu venkovních teplot pod tzv. bivalentní teplotu (kdy čerpadlo již není samo o sobě schopno objekt vytápět), je řada čerpadel přímo vybavena záložním zdrojem. Kombinovat však lze čerpadlo i s řadou dalších zdrojů tepla.

Jaké jsou úspory při použití tepelného čerpadla?

Konkrétní čísla opět závisí na konkrétním případě, běžně se však úspora pohybuje okolo 30 % proti vytápění plynem a až 50 % v případě předchozího využívání elektrických přímotopů.

Zatěžuje tepelné čerpadlo životní prostředí?

Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojem energie a jeho používám dochází ke snižování emisí skleníkových plynů. Energie, která je čerpána z okolního prostředí je de-facto uloženou solární energií.

Je tepelné čerpadlo hlučné?

Hlučnost tepelného čerpadla odpovídá zhruba hluku běžné chladničky. Vhodným umístěním čerpadla lze docílit toho, že tepelné čerpadlo nikterak neovlivňuje akustický komfort v obytných částech domu.

Lze tepelná čerpadla využít v domě s vytápěním na tuhá paliva?

Ve většině případů je možné stávající systémy vytápění využít i pro přechod na vytápění tepelným čerpadlem. Problémem nejsou ani litinové radiátory.

Jsou pro instalaci tepelného čerpadla potřebná nějaká povolení?

Konstrukce tepelného čerpadla je spojena s podáním oznámení o stavbě.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás