Výhody a nevýhody
podlahového a stěnového vytápění

Výhody a nevýhody podlahového a stěnového vytápění

Výhody a nevýhody podlahového a stěnového vytápění

Princip funkce

Vyhřátá podlaha v domě může být velmi příjemná a chození po ní komfortní. Není proto divu, že se pro její instalaci rozhoduje tolik stavitelů nových objektů i těch, kdo provádějí zásadnější rekonstrukce. Velkoplošné topné systémy, mezi které patří podlahového i stěnové vytápění se zkrátka těší velké oblibě, každý, kdo o jejich pořízení uvažuje, by si ale měl uvědomit, že stejně jako kterákoliv jiná technologie, i tato má vedle svých nesporných výhod i jisté nevýhody. Je proto na místě pečlivě zvážit, zda je právě moje novostavba nebo rekonstrukce tou, pro kterou je zavedení podlahového nebo stěnového topení ideální.

Výhody a nevýhody podlahového a stěnového vytápění

Podlahové vytápění

Komfortní chození po vyhřáté podlaze je jistě velkou výhodou tohoto moderního způsobu topení, má však své limity dané citlivostí lidské pokožky na teplo. Teplota svrchní vrstvy podlahy tak nesmí překročit 29°C (v koupelnách je limit 33°C) z čehož plyne, že vytápění interiéru není ve srovnání např. s radiátory (jejich povrch má běžně teplotu 60-80°C) tak intenzivní a je třeba počítat s delším náběhem. Podlahové topení tak není schopné rychle vytopit chladnou místnost, což je žádoucí např. u rekreačních, „víkendových“ objektů. O jeho použití je také možné uvažovat pouze u zateplených objektů s malými tepelnými ztrátami. V opačném případě nemusí být podlahové topení poskytující tepelné ztráty objektu kompenzovat. Na druhou stranu znamená v případě kvalitně izolované stavby využití nízkopotenciálového tepla nižší náklady na vytápění, ideálně potom v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo jiným moderním zdrojem tepla.

Výhody a nevýhody podlahového a stěnového vytápění

Podlahové vytápění

Komfortní chození po vyhřáté podlaze je jistě velkou výhodou tohoto moderního způsobu topení, má však své limity dané citlivostí lidské pokožky na teplo. Teplota svrchní vrstvy podlahy tak nesmí překročit 29°C (v koupelnách je limit 33°C) z čehož plyne, že vytápění interiéru není ve srovnání např. s radiátory (jejich povrch má běžně teplotu 60-80°C) tak intenzivní a je třeba počítat s delším náběhem. Podlahové topení tak není schopné rychle vytopit chladnou místnost, což je žádoucí např. u rekreačních, „víkendových“ objektů. O jeho použití je také možné uvažovat pouze u zateplených objektů s malými tepelnými ztrátami. V opačném případě nemusí být podlahové topení poskytující tepelné ztráty objektu kompenzovat. Na druhou stranu znamená v případě kvalitně izolované stavby využití nízkopotenciálového tepla nižší náklady na vytápění, ideálně potom v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo jiným moderním zdrojem tepla.

Stěnové vytápění

Stěnové vytápění (desky s rozvodem topného média jsou umístěny ve stěnách objektu) se zatím nemůže tomu podlahovému co do popularity rovnat. I ono ale přináší zajímavé výhody. Stejně jako v případě podlahového vytápění je využíváno nízkopotenciálového tepla a výsledkem je proto dobrá ekonomika celého systému. V kombinaci s dalšími prvky tak může přinést zajímavé finanční úspory. Důležitou výhodou je fakt, že na prohřátých zdech se nebudou vyskytovat plísně. Stěnové topení navíc poskytuje ideální sálavé teplo, díky čemuž nedochází k cirkulaci vzduchu a výsledkem je nízká prašnost, což ocení především alergici. Počítat je ale třeba i s jistými nevýhodami systému, mezi které patří omezení při zařizování interiéru (u stěn by mělo být pouze minimum nábytku), při vrtání do zdi je třeba pečlivé kontroly, neboť poškození systému znamená velkou komplikaci, opravy stěnového vytápění jsou velmi náročnou záležitostí.

Výhody a nevýhody podlahového a stěnového vytápění
Výhody a nevýhody podlahového a stěnového vytápění

Stěnové vytápění

Stěnové vytápění (desky s rozvodem topného média jsou umístěny ve stěnách objektu) se zatím nemůže tomu podlahovému co do popularity rovnat. I ono ale přináší zajímavé výhody. Stejně jako v případě podlahového vytápění je využíváno nízkopotenciálového tepla a výsledkem je proto dobrá ekonomika celého systému. V kombinaci s dalšími prvky tak může přinést zajímavé finanční úspory. Důležitou výhodou je fakt, že na prohřátých zdech se nebudou vyskytovat plísně. Stěnové topení navíc poskytuje ideální sálavé teplo, díky čemuž nedochází k cirkulaci vzduchu a výsledkem je nízká prašnost, což ocení především alergici. Počítat je ale třeba i s jistými nevýhodami systému, mezi které patří omezení při zařizování interiéru (u stěn by mělo být pouze minimum nábytku), při vrtání do zdi je třeba pečlivé kontroly, neboť poškození systému znamená velkou komplikaci, opravy stěnového vytápění jsou velmi náročnou záležitostí.

Závěrem

Podlahové vytápění

Výhody

 • Tepelný komfort při chození po vyhřáté podlaze
 • Ekonomická úspora

Nevýhody:

 • Pomalý náběh
 • Nutnost kvalitního zateplení objektu

Stěnové vytápění

Výhody

 • Sálavé teplo nezpůsobuje cirkulaci vzduchu a zvyšování prašnosti
 • Ekonomická výhodnost

Nevýhody:

 • Omezení při zařizování interiéru
 • Komplikované opravy

Závěrem

Podlahové vytápění

Výhody

 • Tepelný komfort při chození po vyhřáté podlaze
 • Ekonomická úspora

Nevýhody:

 • Pomalý náběh
 • Nutnost kvalitního zateplení objektu

Stěnové vytápění

Výhody

 • Sálavé teplo nezpůsobuje cirkulaci vzduchu a zvyšování prašnosti
 • Ekonomická výhodnost

Nevýhody:

 • Omezení při zařizování interiéru
 • Komplikované opravy

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás