Programy pro tepelná čerpadla

Programy pro tepelná čerpadla

Programy pro tepelná čerpadla

Co vám můžeme nabídnout?

Máme pro Vás v našich programech  připraveny tepelná čerpadla, která pro Vás budou ohřívat a topit dům až 4x levněji

HAREX – STANDARD 
Celkem cena pro Vás
299 900 Kč
Tepelné  čerpadlo
vzduch – voda
Tepelná ztráta domu
5 – 8,5 kW
Velikost zásobníku TV
300 l
Čerpání dotací 
60 000 – 127 500 Kč
 

 

HAREX – KOMFORT
Celkem cena pro Vás
399 900 Kč
Tepelné  čerpadlo
vzduch – voda
Tepelná ztráta domu
10 – 16 kW
Velikost zásobníku TV
400 l
Čerpání dotací
60 000 – 127 500 Kč
 

 

HAREX- MAX
Celkem cena pro Vás
560 000 Kč
Tepelné  čerpadlo
vzduch – voda
Tepelná ztráta domu
18 – 28 kW
Velikost zásobníku TV
500 l
Čerpání dotací
60 000 – 127 500 Kč

Stále oblíbenější tepelná čerpadla patří mezi moderní zdroje tepla, které nabízí celou řadu nezanedbatelných výhod. Kromě ekologického provozu je charakterizuje i snadná údržba a nenáročný provoz, možnost kombinace s dalšími tepelnými zdroji a v neposlední řadě také fakt, že díky tepelnému čerpadlu je možno oproti jiným způsobům vytápění výrazně ušetřit. Konkrétní úspora samozřejmě závisí na celé řadě faktorů jako je typ tepelného čerpadla, pracovní teplota nosného média, kvalita izolace objektu atd., nicméně právě ekonomický faktor bývá často tou hlavní motivací pro pořízení tepelného čerpadla (uspořit lze v některých případech více než 50 % nákladů na vytápění). Ještě zajímavější jsou z ekonomického hlediska tepelná čerpadla ve chvíli, kdy je na jejich pořízení využit některý z dostupných dotačních programů. V takovém případě lze významně snížit investiční náklady a návratnost tepelného čerpadla se tímto způsobem sníží na velmi příjemných 5 – 7 let.

Programy pro tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám

Státní dotační program „Nová zelená úsporám“ je určena pro podporu zavádění efektivního využití zdrojů energie a pro podporu výměny starých, neekologických zdrojů tepla. Pravidla tohoto programu jsou záměrně nastavena tak, aby se žadateli vyplatilo provést v jednom kroku co nejkomplexnější opatření, je proto vhodné spojit instalaci tepelného čerpadla se zateplením domu. Nejen, že o dotaci lze žádat na oba kroky, sama dotace na tepelné čerpadlo je v takovém případě dokonce vyšší.

Výše podpory je závislá na konkrétním typu tepelného čerpadla. V případě čerpadla typu vzduch-voda činí výše státní podpory 60 000 korun pro dům bez zateplení a 75 000 korun pro dům se současným zateplením. U čerpadel typu voda-voda a země-voda jsou částky dokonce ještě vyšší, konkrétně 80 000 korun bez zateplení a 100 000 korun se zateplením.

Nová zelená úsporám

Programy pro tepelná čerpadla

Státní dotační program „Nová zelená úsporám“ je určena pro podporu zavádění efektivního využití zdrojů energie a pro podporu výměny starých, neekologických zdrojů tepla. Pravidla tohoto programu jsou záměrně nastavena tak, aby se žadateli vyplatilo provést v jednom kroku co nejkomplexnější opatření, je proto vhodné spojit instalaci tepelného čerpadla se zateplením domu. Nejen, že o dotaci lze žádat na oba kroky, sama dotace na tepelné čerpadlo je v takovém případě dokonce vyšší.

Výše podpory je závislá na konkrétním typu tepelného čerpadla. V případě čerpadla typu vzduch-voda činí výše státní podpory 60 000 korun pro dům bez zateplení a 75 000 korun pro dům se současným zateplením. U čerpadel typu voda-voda a země-voda jsou částky dokonce ještě vyšší, konkrétně 80 000 korun bez zateplení a 100 000 korun se zateplením.

Kotlíkové dotace

Tzv. „Kotlíková dotace“ určená pro podporu výměny starých kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla je velmi oblíbeným způsobem, jak snížit investiční náklady při pořizování tepelného čerpadla. Na nové čerpadlo lze prostřednictvím tohoto programu získat až 85 % uznatelných nákladů, které mohou nabýt výše až 150 000 korun. Maximální dotace tak může činit 127 500 korun, což je velmi zajímavá částka. Problémem však bývá velký převis zájemců a kraje, které státní podporu rozdělují, jsou nuceny mnoho zájemců odmítnout. V případě, že máte v plánu o tuto dotaci žádat, hlídejte si pozorně všechny důležité termíny a snažte se svoji žádost odevzdat jako jedni z prvních.

Státní dotace mohou velmi výrazně ovlivnit ekonomiku celého zavádění tepelných čerpadel a majitelé domů by o nich rozhodně měli vědět. Výrazné snížení investičních nákladů a návratnosti počáteční investice pod 7 let je něco, co opravdu stojí za úvahu.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás