Výhody a nevýhody solární energie

Výhody a nevýhody
solární energie

Výhody a nevýhody solární energie

Princip funkce

Snaha o maximální využití energie slunečního záření plyne z faktu, že v jeho podobě denně na zemský povrch dopadá ohromné množství energie, která mnohonásobně převyšuje spotřebu celé lidské společnosti. Jedná se navíc o energii zcela ekologickou a dokonale obnovitelnou, neboť Slunce bude na Zemi vysílat své záření ještě několik miliard let. Sluneční energie je základní podmínkou existence života na Zemi a v tomto smyslu jí člověk, stejně jako celá příroda, využívá od počátku své existence. V poslední době se ale objevilo několik technologií, které toto využití posunuly opět o krok dále. Patří mezi ně i stále oblíbenější technologie fotovoltaických panelů, pro jejichž pořízení se rozhoduje stále více majitelů obytných i užitných staveb. Jako každá jiná technologie, i tato má ale vedle svých nesporných výhod i jisté nevýhody. Které to jsou?

Solární panely

Výhody

Některé z výhod tohoto zdroje energie již byly zmíněny v úvodu k tomuto textu, jedná se především o jeho obnovitelnost a čistotu (solární technologie neprodukují emise oxidu uhličitého a nepřispívají tak ke globálnímu oteplování, pokud zahrneme i výrobu panelů, energie spotřebovaná na jejich výrobu je jejich prostřednictvím zpětně získána za 1,5 roku). Kromě toho se jedná o jediný zdroj energie, který neobsahuje pohyblivé části, i to je důvodem pro bezhlučnost, snadnou údržbu a dlouhou životnost.

Zásadní výhodu samozřejmě představuje ekonomická stránka věci. Vlastní výroba elektrické energie vyžaduje prakticky nulové náklady v souladu s tím, co bylo o solární energii řečeno výše. Z finančního hlediska jsou tedy otázkou pouze investiční náklady, které určí celkovou rentabilnost a časovou návratnost celé technologie. I díky dostupným dotačním programům se ale jedná o velmi zajímavou technologii i z ekonomického hlediska a svým majitelům bezpochyby přináší významné úspory.

Díky dlouhé životnosti, která dosahuje až 30 let, se majitel prostřednictvím solárních panelů pojišťuje proti nárůstu cen elektřiny a v případě, že se rozhodne pro akumulaci do kvalitních baterií i proti výpadkům dodávek elektrické energie ze sítě. Solární energie je navíc dostupná prakticky všude, i v České republice jsou podmínky pro její využití naprosto dostačující.

Solární panely

Výhody

Některé z výhod tohoto zdroje energie již byly zmíněny v úvodu k tomuto textu, jedná se především o jeho obnovitelnost a čistotu (solární technologie neprodukují emise oxidu uhličitého a nepřispívají tak ke globálnímu oteplování, pokud zahrneme i výrobu panelů, energie spotřebovaná na jejich výrobu je jejich prostřednictvím zpětně získána za 1,5 roku). Kromě toho se jedná o jediný zdroj energie, který neobsahuje pohyblivé části, i to je důvodem pro bezhlučnost, snadnou údržbu a dlouhou životnost.

Zásadní výhodu samozřejmě představuje ekonomická stránka věci. Vlastní výroba elektrické energie vyžaduje prakticky nulové náklady v souladu s tím, co bylo o solární energii řečeno výše. Z finančního hlediska jsou tedy otázkou pouze investiční náklady, které určí celkovou rentabilnost a časovou návratnost celé technologie. I díky dostupným dotačním programům se ale jedná o velmi zajímavou technologii i z ekonomického hlediska a svým majitelům bezpochyby přináší významné úspory.

Díky dlouhé životnosti, která dosahuje až 30 let, se majitel prostřednictvím solárních panelů pojišťuje proti nárůstu cen elektřiny a v případě, že se rozhodne pro akumulaci do kvalitních baterií i proti výpadkům dodávek elektrické energie ze sítě. Solární energie je navíc dostupná prakticky všude, i v České republice jsou podmínky pro její využití naprosto dostačující.

Nevýhody

Mezi nevýhody solárních panelů patří již zmíněné vysoké investiční náklady (ty však lze zmírnit díky státním dotacím). Další nevýhodou je kolísání intenzity slunečního záření v průběhu roku, a proto je třeba využívat solární technologie vždy v kombinaci s akumulací a také mít k dispozici doplňkový zdroj energie, který bude pokrývat spotřebu ve chvíli, kdy bude slunečního záření nedostatek. Mezi nevýhody lze zařadit i nutnost jistých úprav na topném systému v objektu, jeho zateplení či stavební úpravy na střeše.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás