Otázky a odpovědi – solární energie

Otázky a odpovědi solární energie

Otázky a odpovědi solární energie

Jsme tu pro Vás

Využití ohromného množství energie dopadající neustále na zemský povrch je ekologické a ekonomicky výhodné. Právě proto se stále více lidí rozhoduje pro pořízení vlastní solární elektrárny v podobě fotovoltaických panelů. Pro bližší seznámení s touto technologií jsou v následujícím textu uvedeny odpovědi na nejčastější otázky, které se jí týkají.

Ušetří mi vlastní solární elektrárna peníze?

Ano, energii, kterou si sami vyrobíte, nemusíte nakupovat od distributora.

V čem spočívá ekologičnost solárních panelů?

Fotovoltaické panely nespotřebovávají žádné fosilní palivo a neprodukují tak žádný oxid uhličitý, což je hlavní skleníkový plyn.

Jakou část spotřeby lze pokrýt ze solárních panelů?

Jakoukoliv, fotovoltaické panely v kombinaci s vhodným způsobem akumulace mohou pokrývat i 100 % spotřeby objektu.

Lze vyrobenou energii ukládat?

Ano, jedná se o jeden ze základních předpokladů efektivního fungování celého systému. Vyrobenou energii je možné skladovat ve formě ohřáté vody (bojler), nebo prostřednictvím baterií.

Kde všude mohou být solární panely umístěny?

Podmínkou pro umístění fotovoltaických panelů je, aby byly na objektu. Mohou tak být umístěny na střeše domu, garáže, stodoly apod. Není však možné umístit je přímo na zahradu u objektu.

Kolik elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů vyrobím?

To samozřejmě záleží na celkové ploše instalovaných fotovoltaických panelů. Při ploše něco přes 6 m2 to může být asi 1000 kWh ročně, pokud plocha přesahuje 30 m2 bude elektrárna produkovat až 5000 kWh za rok.

Existuje maximální množství elektřiny, kterou mohu vyrábět?

Maximální množství elektrické energie, kterou je možné vyrábět v malých domácích elektrárnách je cca 9500 kWh ročně. V případě vyšší kapacity panelů už je elektrárna z právního hlediska posuzována jinak a pojí se s ní povinnost licence i dalších náročných administrativních kroků.

Existují nějaká pravidla pro umístění solárních panelů?

Ano, pro maximální efektivitu je třeba orientovat panely jižním směrem (jihovýchod až jihozápad). Jiná orientace dramaticky snižuje účinnost panelů a systém přestává být rentabilní.

Jaké jsou požadavky na střechu?

Solární panely jsou obecně poměrně lehké, zatížení střechy se typicky pohybuje okolo hodnoty 12 kg/m2. Panely je na střeše třeba rozmístit také tak, aby byly co nejméně stíněny např. komínem.

Je vhodné s pořízením solárních panelů čekat na vyšší ceny elektřiny?

Není, vývoj cen nelze stoprocentně odhadnout, a navíc vždy hrozí riziko ukončení dotačních programů.

Jak je to s údržbou solárních panelů?

Správně nainstalované fotovoltaické panely mají díky svému sklonu jistou samočistící schopnost, např. v případě pokrytí panelů sněhem je ale třeba je manuálně odkrýt, aby mohly fungovat.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás