Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Princip funkce

Tepelná čerpadla umožňují odebírat energii z okolního prostředí, kterým může být voda, vzduch či země, a převádí ji na teplo pro vytápění objektu nebo ohřev vody. Díky tomuto využití druhého termodynamického zákona (resp. tzv. Carnotova cyklu) může jako jediný tradiční tepelný zdroj pracovat s účinností vyšší než jedna a příkon čerpadla tvoří pouze 20 – 35 % získané energie. Obrácením pracovního cyklu tepelného čerpadla lze navíc použít systém i pro chlazení. Z výše uvedeného je zřejmé, že v podobě tepelného čerpadla získá jeho majitel zdroj tepla, který je jak ekologický (nejdou generovány pevné částice ve formě prachu a popílku, ani oxid uhličitý), tak ekonomický.

Tepelné čerpadlo sestává ze čtyř základních částí – výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu. Pracovní cyklus začíná odebráním tepla okolnímu prostředí, které je následně ve výparníku předáno pracovnímu médiu, typicky kapalnému chladivu. Toto médium je následně zahřáto a dojde k jeho odpaření. V následující fázi jsou páry chladiva stlačeny na vysoký tlak a dále jsou odveden do kondenzátoru, kde při kondenzaci předávají vzniklé teplo topnému médiu (vodě). Cyklus končí expanzí chladiva na původní tlak.

Jak již bylo řečeno, instalací tepelného čerpadla získáte ekonomický zdroj tepla i klimatizaci. Vaše účty za energie dojdou výrazného zeštíhlení (až 75 %) a navíc budete významnou měrou chráněni proti výkyvům v cenách elektrické energie. Vzhledem k tomu, že z dlouhodobého hlediska nelze očekávat jiný trend změny cen energií než ten zvyšující se, čím dříve se pro tepelné čerpadlo rozhodnete, tím větší úspory přinese.

Z ekonomického hlediska je důležité i to, že návratnost investice do tepelného čerpadla je návratná v horizontu několika málo let (obecně 3 – 8 let) a také fakt, že na tepelná čerpadla je možné žádat o státní dotace.

Tepelné čerpadlo sestává ze čtyř základních částí – výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu. Pracovní cyklus začíná odebráním tepla okolnímu prostředí, které je následně ve výparníku předáno pracovnímu médiu, typicky kapalnému chladivu. Toto médium je následně zahřáto a dojde k jeho odpaření. V následující fázi jsou páry chladiva stlačeny na vysoký tlak a dále jsou odveden do kondenzátoru, kde při kondenzaci předávají vzniklé teplo topnému médiu (vodě). Cyklus končí expanzí chladiva na původní tlak.

Jak již bylo řečeno, instalací tepelného čerpadla získáte ekonomický zdroj tepla i klimatizaci. Vaše účty za energie dojdou výrazného zeštíhlení (až 75 %) a navíc budete významnou měrou chráněni proti výkyvům v cenách elektrické energie. Vzhledem k tomu, že z dlouhodobého hlediska nelze očekávat jiný trend změny cen energií než ten zvyšující se, čím dříve se pro tepelné čerpadlo rozhodnete, tím větší úspory přinese.

Z ekonomického hlediska je důležité i to, že návratnost investice do tepelného čerpadla je návratná v horizontu několika málo let (obecně 3 – 8 let) a také fakt, že na tepelná čerpadla je možné žádat o státní dotace.

Tepelná čerpadla využijete celoročně, v každém ročním období vám poskytnou dokonalý tepelný komfort umocněný faktem, že jejich provoz je velmi nenáročný, plně automatický a bezúdržbový. S tímto systémem není třeba chodit pro dřevo nebo uhlí, přikládat, vynášet popel nebo čistit komín. Uvažujete-li o tom, že nahradíte svůj stávající tepelný zdroj některým z námi dodávaným systémem, neváhejte se nám ozvat a společně vyberme ten nejdokonalejší a pro vás nejvýhodnější typ vytápěcího systémů. Nabídnout vám vždy můžeme nekompromisní kvalitu, stoprocentní profesionalitu, osobní zákaznický přístup i dlouholeté zkušenosti na trhu.

Pořiďte si proto tepelné čerpadlo, které podstatnou část energie získává z plně obnovitelného a ekologicky nezávadného zdroje. Kromě toho se jedná o ekonomickou alternativu ostatních běžných tepelných zdrojů. Využijte všech jeho výhod!

Více o tepelných čerpadlech

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás