Větrání a rekuperace

Větrání a rekuperace

Větrání a rekuperace

Princip funkce

Technologie rekuperace, neboli zpětného získávání odpadního tepla, představuje další způsob, jak zlepšit energetickou bilanci obytného domu nebo užitné budovy. Při klasickém větrání dochází k tomu, že vzduch z interiéru budovy odchází do okolí a s ním i energie ve formě tepla. Naopak čerstvému vzduchu přicházejícímu z okolí je v interiéru potřeba nejprve energii dodat. V případě použití technologie rekuperace však vzduch prochází přes tzv. rekuperační výměník, ve kterém dochází k předehřívání přiváděného čerstvého vzduchu právě vzduchem odcházejícím. Význam této operace je zřejmý, tím, že čerstvý vzduch přichází do interiéru předehřátý, je pro jeho „dovyhřátí“ na požadovanou teplotu potřeba mnohem méně energie a výsledkem je energetická, potažmo finanční, úspora pro majitele objektu. V horkých letních měsících samozřejmě rekuperace funguje stejně, jen je tok vyměňované energie opačný a jednotka tak napomáhá úspoře energie nutné pro klimatizaci interiéru.

Míra úspory energie potom závisí na parametru nazývaném účinnost rekuperace. Při klasickém větrání, tj. ve chvíli, kdy otevřete okno je účinnost prakticky nulová, což si ostatně můžete vyzkoušet sami, místnost bude brzy po otevření oken „vychlazena“ na venkovní teplotu a energie, kterou jste investovali do ohřátí odcházejícího vzduchu je navždy ztracena. U vzduchotechnických rekuperačních zařízení, která jsou na trhu dostupná, se účinnost rekuperace pohybuje od cca 60 % do 90 % s tím, že konkrétní účinnost vždy závisí na kombinaci typu jednotky a rekuperačního výměníku, stejně jako na průtoku vzduchu.

Je důležité zmínit, že při rekuperaci jsou od sebe oba proudy vzduchu, odváděného i přiváděného, dokonale odděleny systémem kanálků, které zajišťují, že nedochází k jejich mísení a předávání pachů nebo nečistot. Přiváděný vzduch navíc prochází přes filtry, která zachycují prach a nečistoty, které si v případě klasického větrání standardně přivádíme do objektu s čerstvým vzduchem. Pozitivem instalace rekuperačního systému je tak i zlepšení kvality vzduchu, který v interiéru dýcháme.

Míra úspory energie potom závisí na parametru nazývaném účinnost rekuperace. Při klasickém větrání, tj. ve chvíli, kdy otevřete okno je účinnost prakticky nulová, což si ostatně můžete vyzkoušet sami, místnost bude brzy po otevření oken „vychlazena“ na venkovní teplotu a energie, kterou jste investovali do ohřátí odcházejícího vzduchu je navždy ztracena. U vzduchotechnických rekuperačních zařízení, která jsou na trhu dostupná, se účinnost rekuperace pohybuje od cca 60 % do 90 % s tím, že konkrétní účinnost vždy závisí na kombinaci typu jednotky a rekuperačního výměníku, stejně jako na průtoku vzduchu.

Je důležité zmínit, že při rekuperaci jsou od sebe oba proudy vzduchu, odváděného i přiváděného, dokonale odděleny systémem kanálků, které zajišťují, že nedochází k jejich mísení a předávání pachů nebo nečistot. Přiváděný vzduch navíc prochází přes filtry, která zachycují prach a nečistoty, které si v případě klasického větrání standardně přivádíme do objektu s čerstvým vzduchem. Pozitivem instalace rekuperačního systému je tak i zlepšení kvality vzduchu, který v interiéru dýcháme.

Rekuperační výměníky tepla jsou standardně osazovány do větracích jednotek a je využitelná ve všech typech objektů, v obytných domech stejně jako ve specifických konstrukcích typu sportovních staveb nebo průmyslových objektů. Je na místě zdůraznit, že rekuperace není systémem vytápění a sama o sobě nemůže interiér vyhřát, zmírňuje ale tepelné ztráty a pomáhá tak ušetřit energii a finance. Z výše uvedeného plyne, že systém bude mít větší význam u starších staveb, které se potýkají s vysokými náklady na vytápění než u nízkoenergetických domů. V druhém případě bude návratnost vstupní investice výrazně delší.

Chcete se o rekuperaci dozvědět více a konzultovat možnost jejího využití i ve vašem domě nebo jiném objektu? Neváhejte nás kontaktovat!

Více o tepelných čerpadlech

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás