Solární systémy

Solární systémy

Solární systémy

Fotovoltaika

Sluneční záření dopadající neustále na zemský povrch v sobě nese energii mnohonásobně převyšující spotřebu celé naší civilizace. Je proto naprosto logické uvažovat o jejím maximálním využití, neboť se jedná o jednoduše dostupný a stoprocentně ekologický zdroj. V přeneseném slova smyslu je využíváním solární energie např. pěstování rostlin, přirozený ohřev zahradního bazénu v horkých letních dnech nebo čerpání energie uložené v zemi, vodě nebo vzduchu prostřednictvím tepelného čerpadla. V dnešní době je potom možné využívat přímé přeměny solární energie na elektrickou prostřednictvím tzv. fotovoltaických panelů.

Solární panely

Účinnost moderních solárních panelů je taková, že na výrobu cca 1000 kWh elektrické energie ročně jsou potřeba panely o celkové ploše přes 6 m2. Panely o ploše přesahující 30 m2 nám jsou potom schopny dodávat až 5000 kWh elektrické energie za rok (pozor na maximální výkonový limit, při dosažení 9500 kWh již bude vaše elektrárna spadat do vyšší kategorie vyžadující licenci a splnění mnoha dalších podmínek). Aby byly fotovoltaické panely využity skutečně na maximum, je třeba zajistit jejich správné umístění. Panely se vždy orientují k jihu (v rozmezí jihovýchod až jihozápad). V případě špatné orientace jejich účinnost dramaticky klesá a celý systém přestává být výhodný. Optimální sklon fotovoltaických panelů je 20-50° (pro maximální roční výnos je udávána hodnota 35°, pro maximální vyváženost 45°), který kromě ideálních podmínek pro přeměnu energie zajišťuje i samočistící schopnost panelů. Pro umístění panelů je možné využít střechy domu, garáže či fasády, vždy je však třeba dodržet pravidlo umístění na budově, které je podmínkou pro udělení dotace.

Solární panely

Účinnost moderních solárních panelů je taková, že na výrobu cca 1000 kWh elektrické energie ročně jsou potřeba panely o celkové ploše přes 6 m2. Panely o ploše přesahující 30 m2 nám jsou potom schopny dodávat až 5000 kWh elektrické energie za rok (pozor na maximální výkonový limit, při dosažení 9500 kWh již bude vaše elektrárna spadat do vyšší kategorie vyžadující licenci a splnění mnoha dalších podmínek). Aby byly fotovoltaické panely využity skutečně na maximum, je třeba zajistit jejich správné umístění. Panely se vždy orientují k jihu (v rozmezí jihovýchod až jihozápad). V případě špatné orientace jejich účinnost dramaticky klesá a celý systém přestává být výhodný. Optimální sklon fotovoltaických panelů je 20-50° (pro maximální roční výnos je udávána hodnota 35°, pro maximální vyváženost 45°), který kromě ideálních podmínek pro přeměnu energie zajišťuje i samočistící schopnost panelů. Pro umístění panelů je možné využít střechy domu, garáže či fasády, vždy je však třeba dodržet pravidlo umístění na budově, které je podmínkou pro udělení dotace.

Fotovoltaické panely je třeba provozovat v kombinaci s akumulací energie. Tu lze realizovat do vody (bojler), nebo do baterií, případně lze využít kombinaci obou způsobů. V případě menších elektráren postačí první způsob, dražší baterie nicméně poskytují vyšší komfort a jištění proti výpadkům dodávek elektřiny ze sítě. Fotovoltaické panely představují také jediný zdroj, který neobsahuje pohyblivé součásti a je tak minimalizováno riziko provozních poruch.

Na fotovoltaické panely lze samozřejmě čerpat dotace v rámci programu „Nová zelená úsporám“. Jejich výše závisí na velikosti budované elektrárny, přičemž pro každý objekt je ideální jiná velikost elektrárny a kapacita fotovoltaických panelů. Platí samozřejmě, že čím větší elektrárna, tím větší množství vyrobené elektrické energie v letních i zimních měsících, vše ale závisí na požadavcích, které na systém majitel objektu má a možnostech, které daný objekt technicky nabízí. I díky dotacím je návratnost investice do fotovoltaiky velmi krátká, může jít např. o pouhé dva roky. Vzhledem k tomu, že typická životnost dnešních fotovoltaických panelů přesahuje i 30 let, jedná se o skutečně velmi zajímavou příležitost, kterou se vyplatí využít.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás