Projekční činnost

Projekční činnost

Projekční činnost

Více o naší činnosti

Projekty vytápění, chlazení, plyn, VZT, ZTI a další

Naše projekční kancelář sídlí v Karlových Varech, ale díky rozšíření internetu jsme schopni spolupracovat s architekty, stavaři a koncovými zákazníky po celé republice. Vytváříme projekty vytápění, chlazení a plynu pro všechny druhy objektů (byty, rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, průmyslové objekty). Projektujeme také alternativní zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody (tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda, solární systémy pro přípravu teplé vody, solární systémy pro přitápění, kotle na biomasu). Vytváříme projekty nuceného větrání s rekuperací tepla a teplovzdušné vytápění rodinných domů. Pro projektování používáme moderní výpočetní techniku a software. Projektujeme podle platných norem a předpisů

Projekty topení

Přemýšlíte nad vytápěním Vašeho domu a chcete zvolit co nejlepší řešení? Není nic jednoduššího než se obrátit na odborníky, zadat pár základních parametrů o tepelně izolačních vlastnostech budovy, poskytnout stavební projekt ve formátu DWG (AutoCAD) a do jednoho měsíce obdržíte vše potřebné. Řešení vytápění s Vámi důkladně probereme. Porovnáme Vámi vložené investice s návratností systému a doporučíme vzhledem k Vaší konkrétní situaci nejlepší řešení topení na míru.

Proč zvolit Nás?

Naši projektanti, kresliči, výpočtáři tepelných ztrát, auditoři na dotace jsou praktici. Asi 60% projektů topení následně realizujeme, dozorujeme a uvádíme do provozu. Například na projekt projekt  podlahového topení poskytujeme při montáži materiál s desetiletou zárukou. Líbí se Vám, že projektant je zodpovědný za své chyby, že to není jako v politice, kde nikdo za nic nemůže? Pak se ptejte proč zvolit projektanta, který je oddělený od praxe a jen sedí za prknem a nikdy nebyl odstranit reklamaci a neví nic o běžných problémech při stavbě. Nedělejte chyby jiných. První co zákazníka napadne je kolik stojí projekt vytápění, cena. Je nutné říci, že žádný topenář sám neodhadne tepelné ztráty nízkoenergetického domu, je tedy nutné provést výpočet tepelných ztrát domu, navrhnout velikost otopných těles a dimenze potrubí.

Neplánujte vytápění bez projektanta

Dřevo, plyn, elektřina? Solární kolektor ano, nebo ne? A co tepelné čerpadlo? A mohu si k ústřednímu topení pořídit i krb? Vyplatí se to? Pokud si tyto otázky kladete v době, kdy váš dům ještě nestojí, máte šanci najít efektivní řešení. Přidejte však ještě jednu, zásadní: jak najít spolehlivého projektanta? S výstavbou energeticky úsporných domů se změnil i přístup k tomu, čím, a hlavně jak budeme dům vytápět. Nerozhodujeme se jen o tom, jaký si pořídíme kotel k ústřednímu topení, respektive čím v něm budeme topit, ale vybíráme celý systém, který musí být správně navržen pro konkrétní dům.

Domu na míru

Klasické otopné soustavy nebo ústřední topení, chcete-li, se navrhovaly dlouhá léta víceméně obdobně podle předepsaných postupů, kde se spočítal potřebný výkon kotle a těles podle doporučených postupů a velikosti vytápěných ploch. Pro jistotu se započítala poměrně značná rezerva, aby to určitě vyšlo. Nebyl důvod šetřit, teplo nebylo drahé. Ze stavebního hlediska měly domy velmi obdobné vlastnosti, tedy zvažovat při výpočtu specifika domu nebylo nutné, nebylo co optimalizovat. Ani zdroje se výrazně nelišily v účinnosti, zaběhnutý postup tak mohl dobře zvládnout i vyučený topenář. Dnes je situace zcela jiná: Domy se výrazně odlišují tepelnými ztrátami, a tedy různým množstvím tepla potřebným na vytápění. Vedle zděných budov se schopností akumulace tepla vyrůstají lehké dřevostavby, které s teplem uvnitř domu zacházejí odlišně. Máme široký výběr možností, co se týče zdrojů, které můžeme mezi sebou vhodně kombinovat, výrazně odlišné jsou i možnosti regulace topného systému. Rozhodující není co nejvyšší výkon, ale výkon optimální. A tím nemyslíme jen konkrétní číselnou hodnotu, ale i to, jak vhodně zapadá do celkové koncepce domu. Použít jednotný metr tedy není možné, najít jednoznačnou odpověď na kteroukoliv z otázek úvodu tohoto článku také ne. Můžeme však poskytnout jednu dobrou radu: řešte způsob vytápění s první skicou vašeho nového domu.

Co ovlivňuje volbu systému

Proč je tak důležité přemýšlet o vytápění tak brzy, ptáte se? Protože architektonický návrh a stavební řešení ovlivňuje tepelnou ztrátu domu, která je nejdůležitějším faktorem pro rozhodování o volbě topného systému. Od ní se odvíjí potřeba energie na vytápění a od ní návrh otopné soustavy. O tom, že se architektonická koncepce domu, tvar domu a jeho orientace ke světovým stranám projevuje v energetické bilanci domu, se hovoří vždy v souvislosti s výstavbou pasivních domů. U nich je také samozřejmostí, že se od samého počátku řeší, jakým způsobem bude v domě postaráno o teplo. Přitom se už vesměs nejedná o klasický otopný systém. U domů, které se dnes staví nejvíce, úsporných a nízkoenergetických, se však v projektu často uvede jen to, že bude vytápění zajištěno například teplovodním otopným systémem s plynovým kotlem, a topenářská firma se přizve až ve fázi hrubé stavby a podobně. Přitom jedině ve fázi přípravy projektu je možné z mnoha možností, které se dnes nabízejí, vybrat tu nejvhodnější.

Jak najít spolehlivého projektanta?

Vyznat se v současné nabídce, poznat, jestli to, co nám někdo nabízí, je pro nás výhodné, se může zdát laikovi právem nemožné. Nezbývá než se svěřit do rukou odborníka, ale jak poznat, že není nadšený fanda jen jednoho systému, zda se nám nebude snažit „prodat“ maximum drahé techniky, zda sleduje poslední trendy? Důležité jsou reference, doporučení známých, často má své prověřené odborníky autor projektu domu. Požádejte o návrh více možných řešení a neváhejte o nich diskutovat. Kvalitu odborníka si prověříte tím, že je schopen vysvětlit fungování jednotlivých řešení tak, aby tomu člověk nevzdělaný v daném oboru porozuměl. Pokud mu nerozumíte nebo si s vámi o tom odmítá blíže popovídat, svěřte se do rukou jiného. Pokud se domluvíte na spolupráci, je nutností nechat si vypracovat projekt. Bez projektu se do realizace ani zdánlivě jednoduché topné soustavy nepouštějte. S reklamací typu „ono to nějak špatně topí“ byste se nikde nemohli dovolávat svého práva.

Náklady na vytápění

Cílem návrhu topného systému je zajistit dostatečné množství tepla v domě, a to nejlépe za co nejnižší cenu. Nehledáme však vesměs řešení absolutně nejlevnější, ale také dostatečně komfortní. Při rozhodování z hlediska finančního si musíme všímat jak pořizovacích, tak provozních nákladů. Čím nižší je potřeba energie na vytápění, tedy čím je dům úspornější, tím klesá váha nákladů provozních a prodlužuje se návratnost finančních prostředků vložených do zařízení, které sice topí levněji, ale na jeho pořízení jsme museli vynaložit více peněz. Při výpočtu návratnosti finančních prostředků bychom neměli brát v úvahu jen vytápění, ale zároveň i ohřev vody. Můžeme ho řešit samostatně, nebo společně se systémem vytápění. V druhém případě může finančně náročnější systém vytápění přijít relativně levněji. Obdobně je třeba vzít v úvahu i náklady na větrání domu či chlazení. A rozhodně ne v poslední řadě je důležité i ekologické hledisko. Život v energeticky úsporném domě nemusí být jen otázkou peněz, ale může být i vyjádřením životního postoje, který můžeme podpořit volbou alternativních, k přírodě šetrných zdrojů tepla.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás