Solární taška

Solární taška

Solární taška

Princip funkce

Množství energie, která neustále dopadá na zemský povrch v podobě slunečního záření je tak velké, že by asi 4000 krát stačilo na uspokojení energetických potřeb naší nenasytné civilizace. Je proto logické snažit se tuto energii využít v co nejvyšší míře. V uplynulých letech získala velkou popularitu technologie fotovoltaických panelů, které umožňují majitelům instalovat na střechy svých objektů malou elektrárnu, která pokrývá významnou část jeho spotřeby elektrické energie. Kromě toho, že se jedná o řešení ekologické jsou s ním spojeny i významné finanční úspory. Za energii, kterou si vyrobíme sami již zkrátka nemusíme platit nikomu jinému. Kromě toho je fotovoltaika ekologickým způsobem výroby elektrické energie, neboť nespotřebovává fosilní paliva a neprodukuje tak skleníkové plyny jako je oxid uhličitý.

Solární panely

Typickým způsobem realizace fotovoltaického systému je montáž solárních panelů na klasickou střechu objektu. V poslední době se nicméně začíná prosazovat i řešení v podobě tzv. solárních tašek, které plní jak funkci standardní střešní krytiny, i fotovoltaického panelu. Solární tašky významně zpopularizovala známá americká technologická společnost Tesla, která s nimi ve Spojených státech dosáhla velkých obchodních úspěchů, jejich pořízení je ale samozřejmě možné i v České republice.

Solární tašky charakterizuje stejná životnost a funkčnost jako mají klasické střešní tašky, a kromě toho jsou zajímavé svým designem, který oživí vzhled střechy i celého domu. Instalovaný výkon fotovoltaického systému lze ovlivňovat celkovou plochou, kterou budou solární tašky pokrývat, lze je samozřejmě kombinovat s taškami klasickými a vytvořit tak systém, který bude přesně odpovídat požadavkům investora.

Solární panely

Typickým způsobem realizace fotovoltaického systému je montáž solárních panelů na klasickou střechu objektu. V poslední době se nicméně začíná prosazovat i řešení v podobě tzv. solárních tašek, které plní jak funkci standardní střešní krytiny, i fotovoltaického panelu. Solární tašky významně zpopularizovala známá americká technologická společnost Tesla, která s nimi ve Spojených státech dosáhla velkých obchodních úspěchů, jejich pořízení je ale samozřejmě možné i v České republice.

Solární tašky charakterizuje stejná životnost a funkčnost jako mají klasické střešní tašky, a kromě toho jsou zajímavé svým designem, který oživí vzhled střechy i celého domu. Instalovaný výkon fotovoltaického systému lze ovlivňovat celkovou plochou, kterou budou solární tašky pokrývat, lze je samozřejmě kombinovat s taškami klasickými a vytvořit tak systém, který bude přesně odpovídat požadavkům investora.

Jako každá jiná technologie, i solární tašky mají samozřejmě své nevýhody. I když jde se v tomto ohledu situace rychle mění k lepšímu, solární tašky vykazují o něco nižší účinnost než klasické fotovoltaické panely. Významnou nevýhodou je také jejich vysoká pořizovací cena. Jak již ale bylo napsáno výše, solární tašky lze kombinovat s klasickou střešní krytinou a je tak možné využít je např. pouze na jižní straně objektu (účinnost jakéhokoliv solárního systému při jiné orientaci významně klesá a ten se stává nerentabilním) nebo na jiné, předem určené, části střechy.

Použití solárních tašek je zajímavou alternativou k instalaci klasických fotovoltaických panelů. Stejně jako ony i solární tašky poskytují ekologický zdroj elektrické energie, který může být pro majitele zdrojem významných úspor. Technologii nyní limituje vysoká pořizovací cena, přesto má ale na trhu své místo, neboť z hlediska designu je oproti klasickým panelům zajímavější. Objevovat se již začínají i velkoplošné solární střešní krytiny, jejichž instalace je rychlejší a jednodušší než v případě solárních tašek. Budoucnost tedy jistě přinese i v této oblasti zajímavý vývoj.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás