Výhody a nevýhody rekuperace

Výhody a nevýhody rekuperace

Výhody a nevýhody rekuperace

Princip funkce

Snaha o maximální energetickou efektivitu vedoucí k finančním úsporám je v dnešní době při stavbě nových objektů prakticky samozřejmostí. I mnoho majitelů starších domů nebo užitných objektů hledá cesty, jak jejich energetickou bilanci vylepšit. Technologie rekuperace odpadního tepla proto získává v polední době značnou oblibu a pro její využití se rozhoduje stále více lidí. Idea stojící za touto technologií je taková, že při běžném větrání odchází s odváděným vzduchem i teplo, které mu bylo dodáno při předchozím vytápění objektu a je nabízí se proto možnost využít jej k předehřátí přiváděného čerstvého vzduchu z okolí, čímž je významně snížena potřeba opětovného vytápění interiéru. Výsledkem je potom energetická, potažmo finanční, úspora. Před každou větší investicí je samozřejmě nutné posoudit všechny její výhody a nevýhody a teprve poté se definitivně rozhodnout pro její pořízení. Technologie rekuperace odpadního tepla není výjimkou.

Výhody a nevýhody rekuperace

Výhody

Je-li rekuperační systém zvolený pro daný objekt vhodně a je-li kvalitně realizovaný, skutečně přinese majiteli objektu efektivnější energetickou bilanci a z ní plynoucí finanční úsporu. Míra této úspory závisí na celé řadě parametrů, mezi které patří typ rekuperační jednotky a rekuperačního výměníku, průtoku vzduchu, stejně jako na dalších energetických parametrech objektu. Největší význam má u starších objektů s vysokými náklady na vytápění, menší potom u nízkoenergetických pasivních domů. Vzhledem k tomu, že rekuperační systémy jsou osazeny filtry, které odstraní z přiváděného vzduchu prach či pyl, lze říci, že dochází ke zvyšování kvality přiváděného vzduchu. Průběžné větrání navíc snižuje vlhkost a snižuje tak riziko vzniku plísní.

Výhody a nevýhody rekuperace

Výhody

Je-li rekuperační systém zvolený pro daný objekt vhodně a je-li kvalitně realizovaný, skutečně přinese majiteli objektu efektivnější energetickou bilanci a z ní plynoucí finanční úsporu. Míra této úspory závisí na celé řadě parametrů, mezi které patří typ rekuperační jednotky a rekuperačního výměníku, průtoku vzduchu, stejně jako na dalších energetických parametrech objektu. Největší význam má u starších objektů s vysokými náklady na vytápění, menší potom u nízkoenergetických pasivních domů. Vzhledem k tomu, že rekuperační systémy jsou osazeny filtry, které odstraní z přiváděného vzduchu prach či pyl, lze říci, že dochází ke zvyšování kvality přiváděného vzduchu. Průběžné větrání navíc snižuje vlhkost a snižuje tak riziko vzniku plísní.

Nevýhody

První a nejviditelnější nevýhodou rekuperačního systému je jeho vysoká pořizovací cena. I s ohledem na to, že mnohé levnější jednotky jsou méně kvalitní a vykazují nižší rekuperační účinnost, není v tomto ohledu šetření na místě. Počítat je také třeba s tím, že rekuperační systém potřebuje pravidelnou a pečlivou údržbu, která zahrnuje častou výměnu filtrů (cca každé 3 měsíce) i čištění přívodu a odvodu vzduchu. Dalším problémem může být zkombinování rekuperačního systému s prvky jako je krb nebo kuchyňská digestoř, které narušují rovnováhu tlaků na přívodu a odvodu vzduchu.

Výhody a nevýhody rekuperace
Výhody a nevýhody rekuperace

Nevýhody

První a nejviditelnější nevýhodou rekuperačního systému je jeho vysoká pořizovací cena. I s ohledem na to, že mnohé levnější jednotky jsou méně kvalitní a vykazují nižší rekuperační účinnost, není v tomto ohledu šetření na místě. Počítat je také třeba s tím, že rekuperační systém potřebuje pravidelnou a pečlivou údržbu, která zahrnuje častou výměnu filtrů (cca každé 3 měsíce) i čištění přívodu a odvodu vzduchu. Dalším problémem může být zkombinování rekuperačního systému s prvky jako je krb nebo kuchyňská digestoř, které narušují rovnováhu tlaků na přívodu a odvodu vzduchu.

Závěrem

Rekuperace odpadního tepla může přinést majiteli objektu mnohé výhody, je však třeba
pečlivě zvážit každý konkrétní případ a vyhodnotit, zda nevýhody v daném případě nepřeváží nad výhodami.

Hlavní výhody rekuperačních systémů:

 • Potenciální úspora prostředků za vytápění
 • Vyšší kvalita vzduchu v interiéru
 • Nižší a konstantní vlhkost v interiéru

Hlavní nevýhody rekuperačních systémů:

 • Vysoké investiční náklady
 • Náročnější údržba
 • Komplikovaná kombinace s krby a digestořemi

Závěrem

Rekuperace odpadního tepla může přinést majiteli objektu mnohé výhody, je však třeba
pečlivě zvážit každý konkrétní případ a vyhodnotit, zda nevýhody v daném případě nepřeváží nad výhodami.

Hlavní výhody rekuperačních systémů:

 • Potenciální úspora prostředků za vytápění
 • Vyšší kvalita vzduchu v interiéru
 • Nižší a konstantní vlhkost v interiéru

Hlavní nevýhody rekuperačních systémů:

 • Vysoké investiční náklady
 • Náročnější údržba
 • Komplikovaná kombinace s krby a digestořemi

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás