Otázky a odpovědi – solární instalace

Otázky a odpovědi solární instalace

Otázky a odpovědi solární instalace

Jsme tu pro Vás

Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie a snaha o jeho maximální využití je více než logická. V poslední době se proto dočkala prudkého rozvoje technologie fotovoltaických panelů, pro jejichž pořízení se rozhoduje čím dál tím více majitelů domů a dalších objektů. K fotovoltaice ale existuje i neméně zajímavá alternativa v podobě solárních termických systémů založených na instalaci solárních kolektorů pro ohřev teplonosného média. V následujícím textu jsou shrnuty odpovědi na nejčastější otázky týkající se právě termických systémů.

Co je solární termika?

Pod pojmem solární termika se rozumí systém, který převádí sluneční energii na teplo určené k vytápění nebo ohřevu vody.

Je pro instalaci termického systému potřeba nějaké zvláštní povolení?

Až na výjimky jako jsou památkově chráněné objekty nikoliv, pro instalaci termického systému nemusíte žádat o speciální povolení.

Jedná se o ekologický zdroj tepla?

Solární termický systém nevyužívá fosilních paliv a neprodukuje proto žádné emise oxidu uhličitého nebo jiného skleníkového plynu.

Jsou v České republice dostatečně vhodné podmínky pro efektivní využití termických systémů?

Ano, podmínky v České republice jsou dostačující a intenzita slunečního záření natolik vysoká, že systém je funkční a rentabilní.

Je termický systém schopen kompletně energeticky pokrýt ohřev vody pro domácnost?

V letních měsících lze z termického systému získat až 100 % energie potřebné na ohřev vody pro domácnost, i v zimě se ale jeho příspěvek může blížit 70 %. V kombinaci s tepelným čerpadlem lze spotřebu pokrýt i v zimě.

Lze využít termický systém i pro vytápění objektu?

Termické systémy lze využít pro podporu vytápění. Na jaře (cca od března) a na podzim (cca do listopadu) je intenzita slunečního záření natolik vysoká, že termické systémy jsou již schopny dodávat teplo i pro podporu vytápění.

Lze na pořízení termického systému čerpat dotace?

Ano, v rámci programu „Nová zelená úsporám“ lze využívat dotace pro investice do obnovitelných zdrojů energie a technických řešení, která povedou k úsporám energie. Konkrétně se jedná o zateplování objektů a pořizování ekologických, bezemisních zdrojů energie typu tepelných čerpadel nebo právě solárních termických systémů.

Jaká je životnost solárních termických systémů?

Životnost kvalitně realizovaného termického systému je více než 20 let.

Představují teploty pod bodem mrazu problém?

Teplonosné médium, do kterého je ukládána energie slunečního záření a které následně ohřívá vodu ze zásobníku, má teplotu tuhnutí na úrovni -30°C. Až do této teploty proto nehrozí zamrznutí systému.

Jaká je ideální podoba instalace systému?

Solární kolektory je ideální montovat na střechy se sklonem 20-60° a orientované na jih (jihovýchod až jihozápad).

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás